Velkommen til et kommentarspor (som vi liker å kalle RAD TRACKS – der vi kommer med våre perspektiver på kjente og kjære filmer – samt noen ukjente og ikke så kjære av og til) denne gangen for filmen ROBOCOP av Paul Verhoeven.

Denne versjonen er tilpasset NETFLIX-versjonen av filmen og kan muligens skille seg fra DVDer med region 2 (PAL). Dette fordi disse spilles i høyere hastighet enn filmen egentlig er ment å vises i. Beste option er å se filmen enten på NETFLIX eller Region 1.

Følg instruksjonen i lydfilen for å synce opp filmen med lyden! God fornøyelse!

Med: Stian Askeland og Jostein Hakestad