Jack tar oss med i konspi-land for å se hva de gærneste folka i verden syns om viktige spørsmål. Pluss svar på spørsmålene deres!

Takk for støtten!